Älypuhelin ja kasvokkaisen vuorovaikutuksen muuttuvat käytänteet

Catégorie : Article dans une revue

Auteur(s) : Sanna Raudaskoski , Eerik Mantere , Satu Valkonen

Nom de la revue : Sosiologia

Année de publication : 2019


Résumé :

Älypuhelimen käyttö on lisääntynyt nopeasti. Se on henkilökohtainen esine ja kulkee yleensä aina mukana. Siksi sen käyttö voi sijoittua keskelle melkein mitä tahansa vuorovaikutuskontekstia, varsinkin kun laite usein myös kutsuu äänen, värinän tai visuaalisten efektien avulla omistajaansa. Jatkuvasti käsillä olevat älypuhelimet ovat vaikuttaneet myös kasvokkaisen keskustelun käytänteisiin. Tarkastelemme artikkelissamme, miten älypuhelinten käyttö muokkaa samaan aikaan tapahtuvaa kasvokkaista vuorovaikutusta ja millaisia uusia aspekteja se siihen tuo. Olemme luoneet kaksi uutta käsitettä kuvaamaan näitä aspekteja: 1) tahmea medialaite ja 2) sivustakatsojan pimento. Tahmea medialaite kuvastaa tilanteita, joissa älypuhelinta käyttävää henkilöä on hankala saada mukaan tai pitää mukana kasvokkaisessa keskustelussa. Hänen huomionsa ei helposti irtoa "tahmeasta" laitteesta, tai se palaa siihen nopeasti takaisin. Sivustakatsojan pimennolla tarkoitamme sitä, että sivustakatsojan on vaikea tietää, mitä älypuhelimen käyttäjä pieniruutuisella laitteellaan tekee tai sitä, missä vaiheessa tekeminen on ja onko hänen toimintaansa soveliasta keskeyttää. Tutkimuksemme perustuu etnometodologiaan ja etnometodologiseen vuorovaikutuksen analyysiin, mutta sovellamme tutkimuksissamme myös eläytymismenetelmää ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Asiasanat: etnometodologia, kasvokkainen vuorovaikutus, sivustakatsojan pimento, tahmea medialaite, älypuhelin This is the accepted manuscript of the article, which has been published in Sosiologia. 2019, 56(3), 282-299. https://www.sosiologia.fi/.


Résumé en anglais :

Smartphone use has grown rapidly, but the ways it shapes concurrent face-to-face interaction remains scarcely studied. In our research we have formulated two new concepts to depict this: 1) Sticky media device illustrates situations in which a person using a screen media device is difficult to get fully involved with ongoing face-to-face conversation. Their attention is not easily removed from the "sticky" device or returns to it quickly even if it is momentarily removed. This article adds to the theoretical underpinnings of the concept that we previously described mainly empirically. By 2) bystander inaccessibility we mean the difficulty of a bystander to a smartphone user to be aware of what kind of action the user is undertaking with the device and what the phase of the activity is. Our research is based on the theory of ethnomethodology. In addition to ethnomethodological analysis of interaction, we also apply other reseach methods. We illustrate the phenomena of sticky media device and bystander inaccessibility by analyzing 1) naturalistic video data, 2) written role playing materials and 3) quantitative data, all of which concentrate on the overlapping of smartphone use and face-to-face conversation.


Référence HAL : hal-02332246

Voir sur HAL